Sokkelin vedeneristys

Sokkeleiden ja perusmuurien veden- ja kosteudeneristykset

Maanvastaiset rakenteet pitää vedeneristää sellaisissa paikoissa, missä vedenpainetta voi syntyä rakenteen pintaan. Vedenpainetilanteet saattavat olla hetkittäisiä, kuten tyypillisesti rankkasateiden tai keväällä sulamisvesien aikaan tapahtuu.

Vedeneristys tehdään aina kumibitumikermeillä. SOKKELI- ja RADONKERMI on tähän tarkoitukseen kehitetty hitsattava kermi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muitakin TL2 luokan kumibitumikermejä. Tartunnan varmistamiseksi sokkelipinta pitää tartuntakäsitellä (primeroida) bitumiliuoksella K-80.

Kosteuseristys riittää rakenteisiin, missä vain normaali maakosteus rasittaa rakennetta, eikä vedenpainetilanteita voi syntyä. Rakenteiden ympärillä pitää aina käyttää maa-aineksia, joiden kapillaarisuus on mahdollisimman pieni. Pintamaiden kaltevuus pitää olla riittävä rakennuksesta poispäin, jotta vedenpainetilanteita ei synny rakennusten ympärillä. Kosteuseristykset voidaan tehdä siveltävillä bitumiliuoksilla K-80 (primer) ja K-70, jota yleensä sivellään 2 kerrosta primerin päälle. Pinnan täytyy kuivua käsittelyjen välillä.

Katepal-Sokkelilevy on valmistettu kestävästä ja sitkeästä HDPE - muovista. Se on musta nystyräpintainen levy, joka asennetaan sokkelipintaan nystyrät sokkeliin päin. Yläreuna tiivistetään aina peitelistalla, jonka päälle ulotetaan sokkelin pinnoitus. Rakennuksen ympärillä täyttömaiden yläpinnan tulee olla vähintään sokkelilevyn yläreunan/peitelistan tasolla, jotta täyttömaa suojaa levyä uv-säteilyltä. Ennen sokkelilevyn asentamista pitää antura ja sokkelin alareuna suojata sokkelikermillä. Sokkelikermin yläreunan tulee ylettyä vähintään 300 mm sokkelilevyn alareunan yläpuolelle. Mikäli vesi perustusten ympärillä voi nousta padotustilanteissa korkeammalle, pitää sokkelikermin yläreunan olla vastaavasti korkeammalla. Pitkäaikainen varastointi uv-säteilyltä suojassa tai avaamattomana alkuperäispakkauksessa.

Useissa tapauksissa, kuten matalaperustuksissa lähes aina, sokkelilevy voidaan korvata kokonaan sokkelikermillä maanpintaan asti, jolloin vältytään kahden eri tuotteen käyttämiseltä ja niiden päällekkäin asentamiselta.

Sokkelikaistoja käytetään betonirakenteen (tai kevytsoraharkkojen yms.) ja puurakenteiden välissä estämässä kapillaarinen kosteuden siirtyminen puurakenteisiin. Yleisimmin sokkelin ja puurunkoisen seinän alajuoksun välissä. Samoin betonilattioiden ja puurunkoisten seinien välissä. Normaalit sokkelikaistat valmistetaan erityyppisistä bitumikermeistä leikkaamalla ne sopivan levyisiksi. Niissä on paksuuden ja pintamateriaalin (sirote, hiekka, muovi/hitsobitumi) suhteen eroja. Sokkelikaistojen leveydet ovat 100, 150 ja 200 mm.

Itseliimautuvan sokkelikaistan alapinnassa on irroitettavan suojamuovin alla liimabitumi. Yläpinnassa on musta sirote. Leveys on 330 mm. Sitä voidaan käyttää kuten muitakin sokkelikaistoja, mutta erityisesti se on helposti liimautuvana kätevää asentaa sokkeliin julkisivumuurauksen alle ja taivuttaa toinen reuna esim. tuulensuojalevyyn ylös, jolloin seinärakenteeseen pääsevä vesi ohjautuu tiilimuuraukseen jätettävistä avoimista alarivin pystysaumoista ulos rakenteesta. Tällöin mahdollisen puurungon tai tiilitalossa tiiliseinän sisemmän tiilirungon alla on käytettävä erillistä sokkelikaistaa.

Mikäli sokkelin päälle asennetaan radonkermi, ei puurungon alle sokkelikaistaa erikseen enää tarvita. Tiiliverhotussa talossa tarvitaan tällöinkin itseliimautuva sokkelikaista suojaamaan puurunkoa tuuletusraon alaosaan valuvalta vedeltä.