Höyrynsulku

Höyrynsulku tarvitaan normaaleissa yläpohjarakenteissa estämään lämpimistä sisätiloista kosteuden siirtymistä rakenteeseen kylmissä olosuhteissa.

Vesihöyryn osapaine-ero aiheuttaa kosteuden siirtymää kylmän suuntaan ja talviolosuhteissa kosteus tiivistyy rakenteeseen ensin vedeksi ja mahdollisesti jäätyy. Kondensoitunut ja jäätynyt vesi sulaa viimeistään keväällä aiheuttaen "vuotoja". Riittävän tiivis höyrynsulku estää kosteuden siirtymisen rakenteeseen sisätiloista. Höyrynsulun tiivistäminen luotettavasti läpi meneviin rakenteisiin on erittäin tärkeää. Mahdollisia kondenssiongelmia vähentää myös kaikkien ilmastointiputkien lämmöneristäminen katon tuuletustilassa.

Yläpohjan höyrynsulku

Jyrkkien kattojen rakenne on yleensä sellainen (ristikkorakenteet), että höyryn-sululle ei ole yhtenäistä kiinteää alustaa. Bitumikermien käyttö höyrynsulkuna on usein mahdotonta. Tällöin höyrynsulkuna tulisi käyttää riittävän sitkeyden omaavia tiiviitä kalvoja (esim. verkkovahvisteisia alumiini/polyeteenilaminaatteja, ei pelkkiä muovikalvoja). Läpivientien tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja käytettävä valmiita läpivientitiivisteitä myös näissä rakenteissa. Koska rakenne on kuitenkin erittäin arkaa ja siihen syntyy helposti reikiä, pitää tuuletuksen olla hyvin toimiva kaikissa tilanteissa.

Loivissa katoissa höyrynsulun merkitys on erityisen suuri, koska tuuletusraot ovat yleensä varsin pieniä. Puurakenteisissa yläpohjissa pitäisi tuuletusraon olla vähintään 200 mm. Villakattojen tuuletus hoidetaan villalevyjen urituksen avulla ja kevytsorakatoissa kevytsoran läpi virtaava ilma tuulettaa rakenteen. Höyrynsulku pitäisi asentaa aina suoralle kiinteälle alustalle, esim. betoniholvi, ontelo- tai TT-laatat. Mikäli kantavana rakenteena on profiilipelti, pitää höyrynsulun alustaksi asentaa riittävän kiinteä rakenne (kova mineraalivilla tai rakennuslevy). Lisää höyrynsuluista löydät esim. Kattoliiton Toimivat Katot - julkaisusta.

Tuotteet loiville katoille: