Sweden

KATEPAL OY grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av asfaltbaserade takmaterial och relaterade asfaltprodukter. Produktionsanläggningarna finns i Lempäälä 150 km norr om Helsingfors.

De huvudsakliga produktgrupperna är takshingel, underlags- och ytpapp, byggkemiska produkter samt förpackad varmasfalt. Hela produktsortimentet baserar sig på SBS-modifierad asfalt. Våra produkter är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända i ett flertal exportländer. KATEPAL OY följer det certifierade ISO 9001-kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet. Företaget idkar en kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas styrka, hållbarhet och brukarvänlighet. Den traditionella takpappen har blivit moderna elastomerasfaltmembran och SBS-takshingel som är lätta att montera, snygga och hållbara.