Kattoremontin suunnittelua

1.    Tutkimus ja korjaussuunnitelma

Kattoremonttia lähdetään usein miettimään tilanteessa, jossa katossa on esiintynyt ongelmia. Ongelmien syyt tulee selvittää tässä vaiheessa, että osataan korjata oikeat asiat.

Joskus katon vuotovedet eivät johdukaan varsinaisesta vesikatteesta. Sisälle valuvat vedet saattavat tulla esimerkiksi huonosti tiivistettyjen läpivientien tai ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiden kautta.

Kaikkein hankalimpia ovat kondenssiveden aiheuttamat ongelmat. Huoneilman kosteus voi tunkeutua heikon höyrynsulun läpi rakenteisiin, jossa se kondensoituu kylmään pintaan. Tällainen kondensoituva vesi voi kerääntyä rakenteisiin ja jopa jäätyä, ja sitten sulaessaan löytää tiensä takaisin sisälle veden muodossa. Kondenssiongelmat tulevat esiin usein kylmän pakkasjakson jälkeen sään lauhduttua, tai keväisin lumien sulamisaikaan. Höyrynsulkujen korjaus jälkikäteen on rakenteesta riippuen erittäin vaikeaa, mutta ongelmia voidaan vähentää parantamalla kattorakenteen tuuletusta.

Joissain tapauksissa vuotava katto voidaan korjata paikkaamalla tai osakorjauksilla. Toisinaan taas järkevämmäksi tulee koko katon uusinta.

Korjaussuunnitelma on tärkeä dokumentti, koska ilman suunnitelmaa on erittäin hankala kilpailuttaa remontin tekijöitä. Kunnollisen suunnitelman avulla tekijät ovat samalla viivalla tarjotessaan remonttia, ja tarjousten vertailu on huomattavasti helpompaa.

Kattoremonttia tehtäessä kannattaa miettiä, että olisiko järkevää teettää samalla myös muita asioita kuntoon. Vanhoissa taloissa räystäiden jatkaminen, lisälämmöneristäminen, sadevesijärjestelmän uusiminen ym. toimenpiteet ovat usein järkevä yhdistää kattoremonttiin.

Suunnitelman tulisi sisältää ainakin

  • kohteen tiedot
  • mahdolliset alkuperäiset piirustukset
  • riittävästi tietoa vanhasta rakenteesta
  • käytettävät uudet materiaalit
  • sovellettavat ohjeet

2.    Tekijän valinta

Hyvän remonttisuunnitelman avulla on helppo kilpailuttaa tekijät, ja valita niistä sopivimmalta vaikuttava. Myös omatoimirakentajalle remonttisuunnitelma on hyvä apu.

Remontin kilpailuttaminen yleensä kannattaa, mutta kilpailuttamisessa piilee riski laadun heikentymisestä. Kannattaa varmistua siitä, että eri tarjoukset todella vastaavat toisiaan. Halvin hinta ei aina välttämättä tarkoita parasta lopputulosta.

Kattoremontin tekijöitä on moneen lähtöön, ja monesta yrityksestä löytyy riittävästi tietotaitoa projektin onnistuneeseen toteuttamiseen. Joissain tapauksissa remontin myyjä tarjoaa sekä kuntotutkimuksen, suunnitelmat että työn yhtenä pakettina. Tällaisissa tapauksissa kannattaa varmistua siitä, että myyjä on todella kattoalan ammattilainen, eikä vain isojen kauppojen perässä. Joissain tapauksissa aggressiivinen ovelta ovelle –myyjä yrittää tehdä kaupat saman tien, ettei asiakas pääse pyytämään kilpailevaa tarjousta muualta. Näihin myyjiin kannattaa suhtautua varauksella.

Katepal suosittelee Katepal Kattajat –ketjun urakoitsijoita.
   
Kattoliitto on tehnyt tarkastuslistan kattoremontin teettäjälle.

3.    Työ

Työvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota sääsuojaukseen, ja varmistaa, että tekijä on varautunut huonoon keliin.

Joissain tapauksissa vanha kate voidaan jättää uuden katteen alle, mutta usein joudutaan purkamaan vanha kate pois. Purkamisessa etuna on se, että mahdollisesti vaurioituneet kohdat päästään korjaamaan, eikä rakenteeseen jää yllätyksiä sisälle.

Purkuvaihe alkaa vanhan katteen poistolla. Joskus vanha kate voi sisältää asbestia, tällöin on huomioitava, että purkaminen tehdään määräysten mukaisesti ja jäte hoidetaan asianmukaiseen paikkaan.

Purkuvaiheessa voi ilmentyä ongelmia, joita ei ollut mahdollista huomioida rakenteita avaamatta. Tällaisten tilanteiden varalle on syytä olla sopimus lisätöistä. Kiireisimmät tekijät laittavat uuden katteen vanhojen ongelmien päälle, tällöin saattaa olla, että uusi kate jää huomattavasti lyhytaikaisemmaksi, kuin oli tarkoitus.

Työn vastaanottovaiheessa käydään läpi, että kaikki sovitut työvaiheet ovat valmistuneet ja sopimuksen mukaiset. Usein on järkevää käyttää rakennusalan ammattilaista valvojana ja näin varmistaa, että työ on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti.

4.    Uusi katto

Kun uusi katto on valmis tulisi tekijän luovuttaa asiakkaalle katon hoito-ohjeet. Katon kunnollinen huolto lisää katon käyttöikää huomattavasti.

Takuuehdot on myös hyvä käydä lävitse, ja varmistua siitä, että urakoitsija todella vastaa katosta sopimuksen mukaisesti.